Enviament gratuït a partir de 69€

Enviament gratuït a partir de 69€

Ampliamos el periodo de cambios y devoluciones gratis hasta el 10/01/2024

Termes de servei

Li convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l'oferta i la compra de productes d'EMPRESES VIDAL GRUP a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web https://selectavidal.com.

En usar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions pel que li recomanem que les llegeixi detingudament. Si vostè no està d'acord amb elles haurà d'abandonar el lloc web.

1 DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de compra són aplicable per a totes la vendes d'articles de la marca EMPRESES VIDAL GRUP, que hagin estat realitzades a través del lloc web https://selectavidal.com (d'ara endavant “lloc web”).

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a cursar contractes vinculants.

Les comandes solament podran realitzar-se per a adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està terminantment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través del lloc web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falsos o especulatius així com aquells que hagin estat sol·licitats per algun client amb el qual pugui existir alguna diferencia/controvèrsia en comandes anteriors, o quan existeixin dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està violant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de compra així com l'avís legal en qualsevol moment. Vostè podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles “Condicions de Compra” i “Avís Legal”.

1.1 OBLIGACIONS DE L'USUARI

Com a usuari està obligat a comunicar a EMPRESES VIDAL GRUP. Totes les dades necessàries per a l'accés i utilització dels serveis d'aquest lloc web. Aquests hauran de ser veraços i actuals i consent que podem fer ús d'ells per a posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com a obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o fallades en el lliurament com a conseqüència de l'error o omissió de dades.

L'usuari haurà de fer un ús adequat dels serveis inclosos en el lloc web, sempre de conformitat amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

1.2 MESURES DE SEGURETAT

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per a garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d'Internet pot garantir-se com a segura enfront d'accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol fallada de seguretat tret que es degui a la nostra negligència.

Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per a mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, extraviament, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2 CONDICIONS APLICABLES A les COMANDES

Tots els productes que s'ofereixen en aquest lloc web són venuts directament per EMPRESES VIDAL GRUP:

Raó Social: SELECTA VIDAL, S.A. C.I.F.: A08689937 Dades registrals: Registres Mercantil de Barcelona, Volum 4662, Foli 13, Fulla núm. 52340, Inscripció 1a

Raó Social: ACTIVITATS PDP, S.L. C.I.F.: B60010212 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22283, Foli 38, Fulla núm. 34257, Inscripció 1a

Raó Social: JOSEFA PERICAS PAGES. C.I.F.: 38567060Q

Raó Social: VIDAVI, S.L. C.I.F.: B58264300 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 21107, Foli 126, Fulla núm. B16968, Inscripció 4a

Raó Social: WELL GOOD, S.L. C.I.F.: B59786319 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20973, Foli 18, Fulla núm. B14600, Inscripció 1a

Raó Social: COCAVI STORES, S.L. C.I.F.: B63413876 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 36340, Foli 43, Fulla núm. 285597, Inscripció 1b

Raó Social: MEDITERRANEAN RETAIL, S.L. C.I.F.: B65411969. Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20973, Fulla 18, Full núm. 14600, Inscripció 1a.

Raó Social: VIGOVI S.A. Mar, 7 08911 Badalona - C.I.F.:A-08874463

Domicili social: C/ DE LA MAR, 65 08911 BADALONA (BARCELONA)

Telèfon: 933840751

e-mail: customer@vidalbdn.com

2.1. PROCEDIMENT DE COMPRA (DESCRIURE EL PROCEDIMENT DE COMPRA)

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Una vegada localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Donis d'aquí podrà afegir l'article a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, li demanarem que introdueixi totes les seves dades (nom i cognoms, correu electrònic, adreça, mètode de pagament, etc.) i que creï un compte.

En el cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu e-mail, contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

En realitzar la comanda se li demanarà que introdueixi totes les seves dades i finalment confirmar la comanda.

2.2 DISPONIBILITAT

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la falta d'existència o de la indisponibilitat dels productes.

Consulti la selecció d'articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquesta mena de venda.

Si un producte no estigués disponible una vegada realitzat la comanda, se l'informarien al més aviat possible per correu electrònic o per telèfon i aquest quedaria anul·lat totalment o parcialment.

Davant qualsevol dubte, es recomana posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client.

2.3. CONTRACTE AMB L'EMPRESA I ACCEPTACIÓ DE COMANDES

La comanda no serà acceptat per nosaltres fins que l'import hagi estat carregat al nostre compte. En confirmar la compra, rebrà un e-mail com a confirmació d'acceptació. Només en aquest moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i solament per als articles relacionats en aquesta confirmació d'enviament.

2.4. CONFIRMACIÓ

Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats al mateix (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – imposats, costos, de transport, selecció d'article, etc.), podent corregir el que consideri necessari.

2.5. MONEDA, IMPOST I PREU

D'acord amb la legislació vigent, tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

Tots els preus es mostren en euros i han de ser considerats com el preu a pagar pel client (IVA i altres impostos que poguessin correspondre) despeses d'enviament a part.

2.6. FORMES DE PAGAMENT I SEGURETAT

L'import de la comanda serà capturat del seu compte tan aviat com la seva comanda hagi estat realitzat.

El pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit s'efectua a través d'una plataforma segura pertanyent a Shopify. D'aquesta manera, les dades de la targeta del client no són gestionats per Selecta Vidal, Vidal Grup ni cap de les seves altres societats.

S'accepten els següents pagaments:

Targeta de crèdit

Pot pagar amb Visa, Mastercard, Maestro i American Express. Visa i Mastercard són verificades per un codi segur. El pagament es carrega en compte de la seva targeta una vegada que fa la comanda.

Paypal
Durant el procés de compra, se li redirigirà automàticament al lloc web de PayPal amb la finalitat que li identifiqui amb el seu nom d'usuari i contrasenya.

3 NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fos contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

4 MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

La emrpesa es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en la qual aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la web.

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis web.

En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, l'altres disposicions mantindran la seva vigència.

5 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc es troba situat i és operadors d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d'Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-les.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que el fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El contracte actual entrarà en vigor i assortirà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació del client o usuari.

El contracte actual, i, per tant, la condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.

6. QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari pot fer arribar a l'empresa les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). A més, l'empresa disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a l'empresa en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre l'empresa i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.